Dr n.med. Mirosław J. Małowski
chemik analityk,
specjalista d/s medycznych i monitorowania
bezpieczeństwa produktów leczniczych
P.P.H "KOSMED"® Zbigniew Leżański
tel. 0 697 025 376
 
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1981 roku. Posiada 27 letni staż kliniczny w dziedzinie chorób wewnętrznych. Pracę doktorską z dziedziny toksykologii i endokrynologii „Kumulacja DDT i jego metabolitów w nadnerczach człowieka oraz ich wpływ na stężenia niektórych steroidów” obronił w 1992 roku w AM Wrocław.
Posiada szerokie zainteresowania w dziedzinie toksykologii i ochrony środowiska. Prowadził samodzielne badania naukowe monitorujące wpływ niektórych polutantów na organizm ludzki. Zajmuję się profesjonalnie internistyczną diagnostyką ultrasonograficzną oraz biopsją diagnostyczną narządów wewnętrznych.
W Firmie P.P.H "KOSMED"® Zbigniew Leżański  zajmuje stanowisko konsultanta ds. medycznych oraz monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.
Posiada także wykształcenie chemika analityka. Jego zainteresowania zawodowe obejmują także obszary promocji zdrowia: edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Uczestniczę w cyklicznych programach w środkach masowego przekazu promujących zdrowy styl życia i oświatę zdrowotną. Współpracuje z Państwową Wyższą Medyczną Szkołą Zawodową jako nauczyciel akademicki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Uprawia czynnie trekking górski i słucha muzykę klasyczną.