NR 3/RPO.03.04.00-16-0005/16

Decyzja o udzieleniu zamówienia W związku z realizacją projektu: Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3,Działanie 3.4 oraz   zakończeniem procedury najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem NR 3/RPO.03.04.00-16-0005/16 dotyczącym Wykonania audytu energetycznego budynku firmy KOSMED w Głubczycach przy ul....

0

NR 2/RPO.03.04.00-16-0005/16

Decyzja o udzieleniu zamówienia W związku z realizacją projektu: Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3,Działanie 3.4 oraz   zakończeniem procedury najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem NR 2/RPO.03.04.00-16-0005/16 dotyczącym Termoizolacji budynku (wykonanie ocieplenia ścian i dachu budynku oraz wymiana...

0

NR 1/RPO.03.04.00-16-0005/16

Decyzja o udzieleniu zamówienia W związku z realizacją projektu: Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3,Działanie 3.4 oraz   zakończeniem procedury najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem NR 1/RPO.03.04.00-16-0005/16 dotyczącym Zakupu dostawy i montażu wyposażenia związanego z funkcjonowaniem inwestycji kompletnej...

0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO.03.04.00-16-0005/16

W związku z realizacją projektu „Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 03.04 Efektywność energetyczna MŚP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "KOSMED" Zbigniew Leżański zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu: Termomodernizacja budynku...

0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO.03.04.00-16-0005/16

W związku z realizacją projektu „Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 03.04 Efektywność energetyczna MŚP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "KOSMED" Zbigniew Leżański zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu: Wykonania audytu...

0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO.03.04.00-16-0005/16

W związku z realizacją projektu „Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 03.04 Efektywność energetyczna MŚP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "KOSMED" Zbigniew Leżański zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu: Zakup...

0