NR 2/RPO.03.04.00-16-0005/16

Decyzja o udzieleniu zamówienia

W związku z realizacją projektu: Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3,Działanie 3.4

oraz

 

zakończeniem procedury najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem NR 2/RPO.03.04.00-16-0005/16 dotyczącym Termoizolacji budynku (wykonanie ocieplenia ścian i dachu budynku oraz wymiana kotła grzewczego), po analizie ofert które wpłynęły w terminie naboru, Zamawiający podejmuje decyzję o udzieleniu zamówienia firmie EKOGEN Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice której oferta wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie 2/RPO.03.04.00-16-0005/16. Oferta spełnia wymagania przedmiotowe i podmiotowe zawarte w zapytaniu.

Wyniki

Załącznik nr1