ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO.03.04.00-16-0005/16

W związku z realizacją projektu „Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 03.04 Efektywność energetyczna MŚP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOSMED” Zbigniew Leżański zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu:

Wykonania audytu energetycznego budynku firmy KOMSED w Głubczycach przy ul. Generoła Andersa 3

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3