ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO.03.04.00-16-0005/16

W związku z realizacją projektu „Efektywność energetyczna źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Kosmed” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 03.04 Efektywność energetyczna MŚP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOSMED” Zbigniew Leżański zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu:

Zakup dostawa i montaż wyposażenia związanego z funkcjonowaniem inwestycji kompletnej instalacji OZE – Paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji PV – 15kWp

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3